TORNEIRA ELETRONICA HYDRA LUMEN 5500W 220V 356

Ref: 06775

Descrição do Produto

TORNEIRA ELETRONICA HYDRA LUMEN 5500W 220V     356

Especificações Técnicas

TORNEIRA ELETRONICA HYDRA LUMEN 5500W 220V     356